Produktoversikt

ASFALTBALJE

Tilpasset dine behov

Les mer..

SKUFFER

For de fleste formål

Les mer..

AVRETTINGSSKUFFE

Les mer..

Dyrkingsskuffe

Les mer..

Graveskuffe

Les mer..

Kabelskuffe

Les mer..

Kanalskuffe

Les mer..

Kantrenseskjær / skuffe

Les mer..

Profilskuffe

Les mer..

Planeringsskuffe

Les mer..

Pusseskuffe

Les mer..

Renseskuffe

Les mer..

Saltskuffe

Les mer..

Skjær & ploger

…..

Les mer..

Frorudskjæret

Les mer..

Fiberplog

Les mer..

IS/SNØ-SKJÆR

Les mer..

Kantrenseskjær

Les mer..

Klappvinge

Les mer..

RTV-Snøskjær

Les mer..

Spesialprodukter

Våre egne produkter

Les mer..

Folbyvogna

Les mer..

SM Klemma

Les mer..

Triangel +

Les mer..

Ildsted / Bålpanne

Les mer..

Påbygg / Tillegg

Les mer..

ALLE PRODUKTER..

…produsert og solgt av Steinkjer Mekaniske AS garanteres mot produksjonsfeil og/eller materialfeil, i henhold til følgende punkter:

 • Garantien gjelder i 12 måneder, fra den dato produktet leveres til første bruker.

 • Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil i garantiperioden, vil Steinkjer Mekaniske AS avgjøre om man skal reparere eller erstatte defekt produkt, dersom det vurderes å være en garantisak.
  I de tilfeller det er blitt reparert/erstattet komponenter i garantiperioden, garanteres disse i 6 måneder, eller det gjenværende av produktets garantiperiode.
 • Alle reklamasjoner av våre produkter skal meldes skriftlig så fort det lar seg gjøre.
  Bildedokumentasjon må sendes oss, og/eller produktet må fremvises, slik at det er mulig å gjøre en vurdering.
 • Garantien omfatter ikke normalt vedlikehold av produktet.
  Den omfatter heller ikke skade på grunn av hærverk, manglende vedlikehold, eller uforsiktig/feil behandling.
  Det dekkes ikke av garanti dersom det er sveist eller reparert på produktet uten at dette er avtalt på forhånd med Steinkjer Mekaniske AS.
 • Garantien inkluderer ikke utlegg i forbindelse med transport av produktet, heller ikke arbeidskostnader, reiseutgifter osv.