For SM PRIVACY POLICY click here (in English).
For DATABEHANDLERAVTALE (GDPR) klikk her.

Når du blir kunde hos Steinkjer Mekaniske AS, eller benytter noen av våre tjenester, gir du oss samtidig tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva de benyttes til. Denne erklæringen gjelder for alle tjenester som eies og tilbys av Steinkjer Mekaniske AS og beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, bruk av våre produkter og tjenester og hvordan vi behandler disse.

Innhold

1.0 Hva er personopplysninger?
2.0 Regler for håndtering av personopplysninger
2.1 Innsyn og endringer
2.2 Oppbevaring, logging og sletting
2.3 Dataportabilitet
2.4 Behandlingsansvarlig
3.0 Hvilke personopplysninger samler vi?
3.1 Våre underleverandører
3.2 Underleverandører utenfor EU
4.0 Konfidensialitet og sikkerhet
5.0 Sensitive personopplysninger
6.0 Bruk av tredjeparts funksjoner og nettsteder
7.0 Endringer i personvernerklæringen

1.0 Hva er personopplysninger?

Når du besøker våre nettsider lagres informasjon om nettlesertype, hvilken type enhet du bruker, internettaksessleverandør (ISP), henvisningssider, utgangssider, ditt operativsystem, dato/klokkeslett for besøk, navigasjons- og klikkdata, IP-adresse og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Når du blir kunde hos oss samler vi inn personopplysninger som fullt navn, bosted, telefonnumre og e-postadresse. Opplysninger om hvordan du bruker våre tjenester anses også som personopplysninger.

Vi bruker også cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å bedre funksjonaliteten på våre sider. For informasjon om cookies, og hvordan disse kan brukes, vennligst se SM Privacy Policy (in English).

Ved å kjøpe og bruke Steinkjer Mekaniske AS sine produkter og tjenester bekrefter du å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

2.0 Regler for håndtering av personopplysninger

Steinkjer Mekaniske AS er såkalt behandlingsansvarlig for håndtering av alle personopplysninger som samles inn gjennom våre tjenester, samt alle tekniske tjenester som berører bestilling, avbestilling, administrasjon av tjenester, innlogging og datalagring. Det betyr at vi følger personopplysningsloven og EUs personvernsforordning GDPR, og innebærer at vi er ansvarlige for å definere formålene med behandling av personopplysninger.

Når du som kunde lar oss formidle personopplysninger til andre, som våre underleverandører, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene.

Personopplysninger hentes inn for at Steinkjer Mekaniske AS skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale med kunden. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Steinkjer Mekaniske AS samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

2.1 Innsyn og endringer

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert.

Du kan kontakte vår kundeservice dersom du ønsker innsyn i data vi har lagret tilknyttet din bruk av våre tjenester. Vi vil i slike tilfeller besvare henvendelsen din så snart som mulig innenfor ordinær kontortid.

2.2 Oppbevaring og logging

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt.

Dette lagres vedrørende din aktivitet når du bruker våre tjenester:

  • Navigasjon på våre nettsider: Tidspunkt, IP-adresse, ulike typer nettleserdata, navigasjonsmønster og enhetsdata lagres i logger hos Google.

Steinkjer Mekaniske AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Du kan selv be om å få fjernet lagrede opplysninger.

Når du sletter eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon, eksempelvis regnskapsdokumentasjon.

2.3 Dataportabilitet

Som kunde har du rett til å kunne ta med deg dine personopplysninger fra oss i et gyldig, maskinlesbart format.

2.4 Behandlingsansvarlig

Steinkjer Mekaniske AS (Orgnr. 975 907 244)
Bratlivegen 6
7725 Steinkjer

Telefon: +47 741 00 150
E-post: info@steinkjer-mekaniske.no
Kontaktperson: Daglig leder, Jan Helge Svarva
Telefon: +47 926 40 293
E-post: jhsvarva@steinkjer-mekaniske.no

3.0 Hvilke personopplysninger samler vi?

Hovedkategorier av personopplysninger som blir lagret hos oss ved bruk av tjenester:

  1. Kontaktpersoner og kontaktopplysninger
  2. Abonnementdata og -historikk
  3. Bestillingsdata og -historikk
  4. Faktura- og betalingshistorikk
  5. Logger
  6. Lagringsdata
  7. Ressursbruk og lagringsmengde
  8. Cookies

3.0.1 Kontaktpersoner og kontaktopplysninger

Firmanavn, fornavn, etternavn, postadresse, postnummer, sted, telefonnummer og e-postadresse.

3.0.2 Abonnementdata og -historikk

Bestillingsdato, utløpsdato, historikk, pris.

3.0.3 Bestillingsdata og -historikk

Bestillingsdato og historikk.

3.0.4 Faktura- og betalingshistorikk

Fakturaer og kvitteringer i ordresystem.

3.0.5 Logger

Logg over systemmailer, SMS som sendes ut fra databehandler, innkommende og utgående e-postkorrespondanse, handlinger som er gjennomført i kontrollpanelet og CRM-systemet, med angivelser av tidspunkt og IP-adresser. Logg over autorisert og uautorisert pålogging til tjenestene, med tidspunkt og IP-adresser.

3.0.6 Innloggingsinformasjon til tjenester

Krypterte brukernavn og passord for innlogging til kundesystem.

3.0.8 Ressursbruk og lagringsmengde

Tjenestenes ressursbruk, lagringsmengde tjenestene benytter og webtrafikk disse genererer.

3.0.9 Cookies

Informasjonskapsler ved besøk på steinkjer-mekaniske.as

3.0.10 Tillegg

– Vi lagrer/samler meldinger du sender inn til oss via kundestøttesystemet eller på e-post.

– Vi lagrer/samler omtaler eller andre tilbakemeldinger du gir gjennom tjenestene våre, herunder på sosiale medier.

Alle opplysninger samles inn for å kunne levere tjenestene du bestiller hos oss, samt for å kunne gi deg tilfredsstillende oppfølging, god funksjonalitet og for å fakturere tjenestene.

3.1 Våre underleverandører

Underleverandører behandler visse opplysninger om deg som kunde, i de tilfeller underleverandøren utfører oppgaver eller arbeid på våre vegne. Vi deler ikke eller selger ikke personopplysninger for markedføringsformål til andre selskaper.

For oversikt over underleverandører hvor dine personopplysninger er berørt, se: https://steinkjer-mekaniske.as/kontakt/databehandleravtale-gdpr

3.2 Underleverandører utenfor EU

Underleverandører utenfor EU, og som ikke tilbyr lagring av data innenfor EU, har erklært overholdelse av, EU-US Privacy Shield-rammeavtalen og U.S.-Swiss Safe Harbor-rammeavtalen som er fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet, og forplikter seg til å underlegge alle personopplysninger fra EU-medlemsland den tilliten rammeavtalene gir, ifølge rammeavtalens gjeldende prinsipper.

Ingen personopplysninger overleveres tredjeparter uten eksplisitt samtykke fra deg, men en underleverandør kan overføre data til en tredjepart som fungerer som en agent på deres vegne. En slik overføring kan allikevel ikke skje uten å overholde prinsippene til Privacy Shield for alle etterfølgende overføringer av personopplysninger fra EU, inkludert bestemmelsene om ansvar for videre overføring.

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du kontakte TRUSTe: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

Du kan også, på bestemte betingelser, som nærmere beskrevet på nettstedet til Privacy Shield, fremsette bindende megling når andre prosedyrer for tvisteløsninger er uttømt.

4.0 Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger. Alle tjenester hos oss er beskyttet med kryptert HTTPS-tilkobling.

All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker server-programvare.

Siden ingen dataoverføring over Internett er 100 % sikker, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom Steinkjer Mekaniske AS blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Steinkjer Mekaniske AS tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

Steinkjer Mekaniske AS er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester.

5.0 Sensitive personopplysninger

Ingen av Steinkjer Mekaniske AS sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Vi ønsker ikke å få overlevert sensitive personopplysninger fra deg som kunde under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon for å bekrefte din identitet, må passnummer/personnummer sensureres.

6.0 Bruk av tredjeparts funksjoner og nettsteder

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller lenker til andre nettsteder, tjenester eller apper der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

7.0 Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Steinkjer Mekaniske AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i tjenesteavtalen.

Steinkjer Mekaniske AS plikter å varsle kundene om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den e-postadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Om spørsmål eller lignende ift. vår PERSONVERNERKLÆRING, vennligst ring 741 00 150.

For SM PRIVACY POLICY click here (in English).
For DATABEHANDLERAVTALE (GDPR) klikk her.