Sertifikater og godkjenning

Godkjent Påbyggerverksted ● EN-1090 CE Merking & Annex ZA, NS-EN 1090/EXC 2 Sveising ● Godkjent Lærebedrift ● Hardox in my Body™ Sertifisert ● Achilles JQS & Sellihca Qualified ● Kiwa TI Sertifisert for Kontroll og reparasjon av Heiseanlegg og Kraner

Steinkjer Mekaniske AS er fra 2. mai 2017 Godkjent som PÅBYGGERVERKSTED av Statens Vegvesen.

Godkjenningstype: Påbyggerverksted
Godkjenningsnummer: 30402
Virksomhet: Steinkjer Mekaniske AS

«Godkjenningen gis med hjemmel i forskrift 13. mai 2009 nr. 589 om kjøretøyerverksteder (verf.) § 2. Vilkårene for godkjenningen er nærmere beskrevet i forskriftens kap. 3.»

Steinkjer Mekaniske AS ● Welding Certificate // Sveise Sertifikat: To certify conformity with the requirements of  // Godkjent overensstemmelse med kravene i henhold til: Annex ZA, NS-EN 1090-1:2009 og A1:2011. Execution classes // Utførselsklasse: EXC 2. Welding processes // Sveiseprosesser: 135, 136, 138, 111, 131. Parent materials // Grunnmaterialer: Tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2, EN 10225 og EN 10088-4 og tabell 7 i NS-EN 1090-3 ● Certificate No // Sertifikat nr.: WS-0047 ● Issued // Utstedt: 27 Jan 2016

Steinkjer Mekaniske AS ● Sertifikat for konstant ytelse 0435-CPR-0047: I samsvar med forordning (EU) nr 305/2011 av Europaparlamentet og Rådet av 9. mars 2011 (Byggevare forordning eller HLR), gjelder dette sertifikatet for byggevare: Komponenter for stål- og aluminiumkonstruksjoner I henhold til N-1090-2:2008+A1:2011 og EN-1090-3:2008 for utførelsesklasse EXC 2 med CE merking metode 1, 3A ● Dette sertifikatet attesterer alle bestemmelser om vurdering og verifisering av konstant ytelse beskrevet i Annex ZA i standarden (e). EN 1090-1:2009+A1:2011 utførelsen er fastsatt i henhold til system 2+ for i dette sertifikatet og utførelsen av byggevaren er vurdert til å forbli konstant ● Utstedt: 27 Jan 2016

Steinkjer Mekaniske AS ● Certificate of constancy of performance 0435-CPR-0047: In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product: Components for steel and aluminum structures according to EN-1090-2:2008+A1:2011 and EN-1090-3:2008 for execution class EXC 2 with CE marking method 1, 3A ● This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s). EN 1090-1:2009 (+A1:2011) under system 2+ for the performance set out in this certificate are applied and that the performance of the construction product is assessed to remain constant ● Issued: 27 Jan 2016

Hva betyr CE-merking?

Steinkjer Mekaniske AS ● Godkjent med Sveise Sertifikat og CE Merking EN-1090CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i EU direktiv. Dette er dermed gjeldende som standard også i Norge. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.

Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

Hva innebærer EN 1090?

EN 1090-1: Standard som fastsetter krav til samsvarsvurdering av ytelsesegenskaper for lastbærende komponenter i stål og aluminium, samt for byggesett som er markedsført som byggevarer.

EN 1090-2: Krav til utførelse av stålarbeid som hele konstruksjoner eller tilvirkede komponenter i stål. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser.

EN 1090-3: Krav for utførelse av konstruksjoner i aluminium eller tilvirkede komponenter i aluminium.

Godkjent Lærebedrift

Steinkjer Mekaniske AS ~ Godkjent LærebedriftSteinkjer Mekaniske AS, er en godkjent lærebedrift i faget Industrimekanikerfaget.

Godkjenning av bedriften er gitt med hjemmel i Opplæringsloven med forskrifter.

Lærerbedriften har et dokumentert system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen som sikrer at lærlingen gis opplæring i tråd med lærerplanen for faget, og som tilbyr lærlinger et godt arbeids- og lærermiljø. Godkjenningen opphører dersom bedriften ikke har hatt lærling over en periode på 2 år.

Godkjent av OTEK.

Hardox in my Body™

Steinkjer Mekaniske AS ~ Hardox in my Body™ SertifisertHardox in my Body™ er vår kvalitetsgaranti for Hardox i lasteplan, dumpere, containere og skuffer. Det innebærer en lett, tøff og sterk design med en garanti fra produsenten at strukturen er laget av en Hardox sliteplate.

— Les mer om hardoxinmybody.com

Hardox. The name for extreme performance in any language.
Hardox in my Body™Light. Tough. Strong.

Sellihca Qualified

Steinkjer Mekaniske AS ~ Achilles QualifiedAchilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøperne for verdens største selskaper kan utvikle langsiktige, gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige og kvalifiserte leverandører over hele verden.

Om Achilles

Achilles er en ledende global leverandør av integrerte løsninger for leverandørsystemer og leveringskjeden.

Vi hjelper bedriften med å redusere risikoen, kostnadene og tidsbruken betydelig i forbindelse med anskaffelser, med fleksible løsninger for leverandørkvalifisering og administrasjon.
Vår vurderings- og kvalifiseringsmodell er sentral i tilbudet, og vi gjennomfører tusener av lokale revisjoner og for å sikre overholdelse hos leverandørene. — les mer om Achilles

KIWA Teknologisk Institutt

Steinkjer Mekaniske AS ~ Sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt

Steinkjer Mekaniske AS er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS for:

Kontroll og reparasjon av Heiseanlegg og Kraner for Landbruk og Industri (G4 Bro-/Traverskraner · G7 Vinsjer/Spill/Talje · G10 Hånddrevne kraner · G11 Løst utstyr, løfteredksap · RX Alle typer løfteutstyr).

Klikk her for sertifikat.

Høsten 2015 ble Teknologisk Institutt kjøpt av Kiwa. Kiwa TI er akkreditert for å sertifisere styringssystemer i henhold til følgende standarder.

I tillegg er Kiwa TI utpekt som av Arbeidstilsynet for å sertifisere virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr (555-sertifisering).

— les mer om Kiwa TI as

Virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring eller sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr skal være sertifisert av en privat bedrift som Arbeidstilsynet har utpekt som sertifiseringsorgan. Kiwa TI er godkjent for å sertifisere foretak iht. 555-forskriften.
Kiwa TI as
«Måndag den 20 januari utökades ”Hardox in my body”-familjen med en ny norsk medlem. Steinkjer Mekaniske AS i Steinkjer, blev medlem nr 4 i Norge (av 249 globalt) i samband med ett besök från SSAB. Per Elfgren tillsammans med Gustav Eriksson-Helle och Tobias Applekvist överlämnade diplomet efter en godkänd certifiering.»