Project Description

Barktrommel – MMK Follacell AS

Videoen viser demontering av barktrommel, og bilder viser dyktige gutter og en del av deres utfordringer gjennom prosjektet.

Barktrommel er en trommel for å ta av bark av tre. Som brukes til å produsere kjemisk thermo-mekanisk tremasse..
Barktrommelen er ca 12 meter lang og ca 4meter i diameter, med en vekt mellom 70-100 tonn. Vi hadde oppstartet 12/9-18, ferdige 21/11-18.

MMK Follacell AS
Den norske MMK FollaCell AS Pulp Mill produserer høyverdig mekanisk masse – BCTMP og CTMP – fra runde treverk og sagbruk. Avhengig av typen, bruker møllen 100% myke eller en blanding av myke tresorter og harde tresorter. Plasseringen i Nord-Europa er en fordel, ikke bare på grunn av råmaterialet som vokser nær møllen. Tilgang til Trondheimsfjorden tilbyr også en ideell infrastruktur.
Med sin egen isfri havn kan MMK Follacell AS levere og motta pålitelig per skip hele året. MMK FollaCell AS bruker kun materialer fra bærekraftig skogbruk. Den nødvendige energien er primært hentet fra et miljøvennlig vannkraftverk i umiddelbar nærhet.
Mer om MMK Follacell AS her.