• Overflatebehandling • Maskinering/Bearbeiding • Produksjon og Montering • Service og Reparasjon • Konstruksjon og Tegning • Sertifisering • Utleie • Egne Produkter ~ Det du ønsker #HARDOX 'vi • 741 00 150

 • OVERFLATEBEHANDLING
  Våtsandblåsing (mobilt anlegg) · Sandblåsing · Lakkering

 • INFO

  OVERFLATEBEHANDLING

  • NYHET! Utleie av Mobilt Våtsandblåsing Team (se flik ‘EcoQuip² EQp’ for info)
  • Våtsandblåsing (se flik ‘Hva er VÅTSANDBLÅSING?’ for info)
  • Sandblåsing (SM sandblåsing hall)
  • Lakkering (SM lakkhall)

  Vi utfører overflatebehandling på alle egen produkter, og i prinsipp hva som helst, om det er et gammelt vaffeljern eller en asfaltbalje, der det er behov for fornyelse, hjelper vi til.

  Vi har lakkboks og sandblåsehall for store konstruksjoner, biler og hengere. Vår sandblåsing-/lakkhall er 18 mtr lang, ca 4,5 bred, med innkjøring høyde på 4 mtr.

  VI HJØLPE DÆ! SEND BESTILLING/FORESPØRSEL.

  EcoQuip² EQp

  Leie Mobilt Våtsandblåsing Team?

  Mobilt Våtsandblåsing Team består av SM ansatt/e inkl. EcoQuip² EQp anlegg.

  BESTILLING/FORESPØRSEL? Ring Jan Helge på tlf 926 40 293.

  Luftsandblåsing (også kjent som våtsandblåsing) fjerner gammel maling, urenheter, rust og rester fra harde overflater. Resultatet er sammenlignbart med konvensjonell sandblåsing, men metodene er forskjellige: blåsemiddelet tilsettes vann før det kommer i kontakt med overflaten.

  Hovedfordelen med våtsandblåsing i motsetning til konvensjonell sandblåsing er at støvproduksjonen er minimal. På denne måten er det mulig å bruke våtsandblåsesystemer i et bredt spekter av områder og redusere kostnader for rigging og rengjøring. Resultatet med våtsandblåsing er en renere og jevnere overflate uten forurensninger eller støv som er klar til viderebehandling.

  Se flik Hva er VÅTSANDBLÅSING? for mer info inkl. bruksområder.

  VI HJØLPE DÆ! SEND BESTILLING/FORESPØRSEL.

  Hva er VÅTSANDBLÅSING?

  Luftsandblåsing (også kjent som våtsandblåsing) fjerner gammel maling, urenheter, rust og rester fra harde overflater. Resultatet er sammenlignbart med konvensjonell sandblåsing, men metodene er forskjellige: blåsemiddelet tilsettes vann før det kommer i kontakt med overflaten.

  Hovedfordelen med våtsandblåsing i motsetning til konvensjonell sandblåsing er at støvproduksjonen er minimal. På denne måten er det mulig å bruke våtsandblåsesystemer i et bredt spekter av områder og redusere kostnader for rigging og rengjøring. Resultatet med våtsandblåsing er en renere og jevnere overflate uten forurensninger eller støv som er klar til viderebehandling.

  Begrepene luftsandblåsing og våtsandblåsing brukes om hverandre.

  Metode for luft-/våtsandblåsing:

  • Våtsandblåsing: Vann og blåsemiddelet blandes i en beholder ved hjelp av vanntrykk. Tilføyes deretter luftstrømmen.
  • Fordeler: Opptil 95% av støvet bindes. Tillater bra kontroll over lufttrykket og vann/blåsemiddel-blandingen, som gjør at metoden egner seg til mange forskjellige overflater. Reduserer forbruket av blåsemiddel og vann.

  Hva skjer når blåsemiddelet treffer overflaten?

  Når tørre blåsemidler treffer overflaten, blir partiklene ofte knust og sender enda finere partikler ut i luften i form av støv. Dette kommer i tillegg til støvet som blåsemiddelet inneholdt fra før av. Partiklene kan dessuten skaper gnister oppladet med elektrisk energi.

  Når våte blåsemidler treffer overflaten, omhylles de fine partiklene av vann, noe som gjør dem tyngre enn luft. På denne måten reduseres støvet.

  Tilsatt vann øker også massen til blåsemiddelpartiklene, slik at de treffer overflaten med større energi. Vanndråpene sprer seg og river av overflatebelegget ved hjelp av hydrostatisk kraft. Resultatet er jevnere kanter som gjør det enklere å påføre sømløse malingsstrøk.

  Bruksområder

  Våtsandblåsing er et alternativ til konvensjonell sandblåsing på alle områder, men er spesielt godt egnet til følgende overflater og miljøer:

  • Når andre personer er til stede: Støv fra konvensjonell sandblåsing er ikke bare skadelig for helsen når innåndet, men reduserer også sikten betraktelig. Mens sandblåsing må foregå i avgrensede områder, kan våtsandblåseutstyr benyttes i nærheten av andre personer uten spesielle sikkerhetstiltak.
  • Utendørs/urbane strøk: Konvensjonell sandblåsing krever at arbeidsområder sperres av med presenninger for å begrense støvspredning iht. loven. Ute, spesielt i urbane strøk, er dette meget upraktisk og kostnadsintensiv. Da støvreduksjon allerede er en innebygd fordel av systemet, krever våtblåseutstyr kun minimale tiltak.
  • Skjøre overflater: Våtsandblåseutstyr kan kjøres effektivt selv med lave PSI for å fjerne gamle belegg uten å skade underliggende overflater. Det er derfor den foretrukne metoden for å rense antikke, skjøre og myke overflater (inkl. tre). I tillegg reduserer vannet friksjonsvarmen, slik at ikke tynne materialer deformeres.
  • Industrielle områder: Konvensjonell sandblåsing kan produsere elektrisk ladete gnister som kan føre til eksplosjoner, dersom brennbare gasser er til stede. Våtsandblåsing forhindrer ikke fullstendig at det dannes gnister, men disse vil være uladete og ha for lite energi til å antenne gasser.

  Sikkerhet

  Konvensjonell sandblåsing krever fullt sikkerhetsutstyr, dvs. sandblåsehjelm og egnet arbeidstøy som sandblåsedress eller støvdress, hansker, vernesko og hørselsvern. Utstyret begrenser sikten og reduserer produktiviteten til den som jobber og øker faren for utilsiktede ulykker.

  Våtsandblåsing krever kun åndedrettsvern, vernebriller og hørselsvern.

  Kilde: J.S.COCK A/S – jsc.no/nb/sproyteutstyr

  Spørsmål om bruksområde? Forslag på bruksområde?

  VI HJØLPE DÆ! SEND BESTILLING/FORESPØRSEL.

  Fordelen…

  …sammenlignet med konvensjonell sandblåsing:

  1. Ved våtsandblåsing er det enklere å transportere blåsemiddelet gjennom slangen grunnet mindre friksjon.
  2. Mindre friksjon øker hastighetsfaktoren (vekt x hastighet = moment).
  3. Mindre friksjon reduserer slitasjen av slange og dyse. I tillegg varer GRACO-slanger og -dyser fem ganger lenger enn sammenlignbart utstyr til konvensjonell sandblåsing.
  4. Da blåsemiddelpartiklene er omhyllet av vann, dannes det en større eksponeringsflate for den
   trykksatte luften i pumpen, slik at det blir enklere å transportere blåsemiddelet gjennom slangen.
  5. Vanntilsetning tidlig i prosessen øker dessuten «smørefaktoren» til blåsemiddelet. Sammenlignet med konvensjonell sandblåsing kan det velges større dyser i forhold til kompressorytelsen. Resultatet er et større sprøytebilde og en større blåseflate.
  6. Vannet øker vekten av partiklene som igjen øker momentet (vekt x hastighet = moment).
  7. Det våte blåsemiddelet i beholderen danner en sammenhengende masse som kan presses inn i luftstrømmen ved å tilsette mer vann i beholderen.
  8. Det er mulig å bruke nåleventil istedenfor Thompson®-ventil for å dosere blåsemiddelstrømmen.
  9. Vannet som omhyller partiklene blir presset inn i alle ujevnheter i overflaten grunnet treghet. Partikler som deretter treffer overflaten vil sprenge av kantene til sprekker/ujevnheter og dermed sande dem ned/jevne dem ut.
  10. Vannet vil også feste seg til støvpartiklene som slippes fri under fjerningen av tidligere belegg og nedbrytingen av overflaten. Partiklene vil dermed bli tyngre enn luft og rask synke til gulvet. Dette reduserer andelen luftbårne partikler til et minimum.
  11. Forholdet mellom blåsemiddelet, vann og luft optimaliseres – resultatet er en fin tåke med den samme blåsekraften som produseres av vanlige sandblåsesystemer, men med 92% mindre luftbåren støv.
  12. Det er mulig å påføre rusthindrende midler under blåseprosessen.
  13. Det er mulig å påføre sopphindrende midler under blåseprosessen.
  14. Bruk av vann under blåseprosessen reduserer friksjonsvarmen som kan deformere overflater av tynt
   materiale.
  15. Vannet reduserer støy produsert av den trykksatte luften som kommer ut av dysen.
  16. Det er ikke nødvendig å lagre blåsemiddelet tørt.
  17. Det er ikke nødvendig å tørke luften som kommer ut av kompressoren.
  18. Sannsynligheten for statisk oppladning og støt reduseres ved at blåsemiddelet blandes med vann inne i blåseslangen. Ev. gnister er kalde gnister som ikke har nok energi til å antenne farlige gasser.
  19. Våtsandblåsing krever ingen tiltak relatert til varmearbeid.
  20. Våtsandblåseteknikken benyttet av EcoQuip produserer et like høyt blåsetrykk som konvensjonell sandblåsing og renser overflaten like raskt. I tillegg reduseres forbruket av blåsemiddelet signifikant, mens rengjøringstiden reduseres betydelig. Kostnadsbesparelsen gjennom reduksjon av blåsemiddel, lønn og avhending kan utgjøre opptil 50-75% sammenlignet med konvensjonell sandblåsing.

  Kilde: J.S.COCK A/S – jsc.no/nb/sproyteutstyr

BESTILLING / FORESPØRSEL?

Ring Jan Helge 926 40 293 eller send e-post til jhsvarva@steinkjer-mekaniske.no

 1. Før
 2. Etter