Garantibetingelser

Steinkjer Mekaniske AS

Alle produkter produsert og solgt av Steinkjer Mekaniske AS garanteres mot produksjonsfeil og/eller materialfeil, i henhold til følgende punkter:

Garantien gjelder i 12 måneder, fra den dato produktet leveres til første bruker.

Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil i garantiperioden, vil Steinkjer Mekaniske AS avgjøre om man skal reparere eller erstatte defekt produkt, dersom det vurderes å være en garantisak.
I de tilfeller det er blitt reparert/erstattet komponenter i garantiperioden, garanteres disse i 6 måneder, eller det gjenværende av produktets garantiperiode.

Alle reklamasjoner av våre produkter skal meldes skriftlig så fort det lar seg gjøre.
Bildedokumentasjon må sendes oss, og/eller produktet må fremvises, slik at det er mulig å gjøre en vurdering.

Garantien omfatter ikke normalt vedlikehold av produktet.
Den omfatter heller ikke skade på grunn av hærverk, manglende vedlikehold, eller uforsiktig/feil behandling.
Det dekkes ikke av garanti dersom det er sveist eller reparert på produktet uten at dette er avtalt på forhånd med Steinkjer Mekaniske AS.

Garantien inkluderer ikke utlegg i forbindelse med transport av produktet, heller ikke arbeidskostnader, reiseutgifter osv.

QUESTION?


Call customer service at +47 741 00 150 or send a message