Garantibetingelser – Steinkjer Mekaniske AS

Alle produkter produsert og solgt av Steinkjer Mekaniske AS garanteres mot produksjonsfeil og/eller materialfeil, i henhold til følgende punkter:

 1. Garantien gjelder i 12 måneder, fra den dato produktet leveres til første bruker.

 2. Dersom det oppdages material- eller produksjonsfeil i garantiperioden, vil Steinkjer Mekaniske AS avgjøre om man skal reparere eller erstatte defekt produkt, dersom det vurderes å være en garantisak.
  I de tilfeller det er blitt reparert/erstattet komponenter i garantiperioden, garanteres disse i 6 måneder, eller det gjenværende av produktets garantiperiode.

 3. Alle reklamasjoner av våre produkter skal meldes skriftlig så fort det lar seg gjøre.
  Bildedokumentasjon må sendes oss, og/eller produktet må fremvises, slik at det er mulig å gjøre en vurdering.

 4. Garantien omfatter ikke normalt vedlikehold av produktet.
  Den omfatter heller ikke skade på grunn av hærverk, manglende vedlikehold, eller uforsiktig/feil behandling.
  Det dekkes ikke av garanti dersom det er sveist eller reparert på produktet uten at dette er avtalt på forhånd med Steinkjer Mekaniske AS.

 5. Garantien inkluderer ikke utlegg i forbindelse med transport av produktet, heller ikke arbeidskostnader, reiseutgifter osv.

Spørsmål? Vennligst ring daglig leder Jan Helge Svarva på tlf 926 40 293.