Fremtidens arbeidskraft

8-klasser fra Egge Ungdomsskole, her gjennom “Byvandringen 2018”

Tirsdag 29. mai hadde vi besøk av 8-klasser fra Egge Ungdomsskole gjennom “Byvandringen 2018”, som er et Nær-Ung samarbeid mellom Steinkjer Næringsforum og ungdomsskolene i Steinkjer. Elevene fikk en gjennomgang av hva Steinkjer Mekaniske er og hva vi gjør, og ble vist rundt i verksted-/produksjonslokalene. Et flott initiativ som åpner dørene for fremtidig arbeidskraft hos bl.a. Steinkjer Mekaniske AS.

“Kanskje vi får se noen av elevene igjen, som arbeidskraft hos Steinkjer Mekaniske?” – spør daglig leder Jan Helge Svarva – og takker elever og lærere for besøket.

Velkommen tilbake i fremtiden 🙂

Kirsti B. Arntsen, daglig leder i Steinkjer Næringsforum:

“Gjennom arbeidsmetoden Nær-Ung blir det lagt vekt på å gi de unge i kommunen god kjennskap til lokalt næringsliv, og på den måten synliggjøre arbeidsmulighetene de har rundt seg. Steinkjer Næringsforum har gjennom Nær-Ung et samarbeid med ungdomsskolene i Steinkjer, og akkurat dette er bakgrunnen for denne henvendelsen.

Byvandringen ønskes gjennomført for å tidlig i ungdomsskole- løpet kunne vise bredden av yrker, arbeidsplasser og bransjer som finnes i Steinkjer og omegn. Teamet som jobber med Byvandringen ønsker at elevene får prøve/se demonstrert noe av det som bedriften jobber med, og samtidig få formidlet litt omkring hva deres bedrift tenker er viktige egenskaper, verdier og holdninger dersom man skal arbeide der.”

Mer om Steinkjer Næringsforum finner du her.

Posted in:
Om Skribenten

STEINKJER MEKANISKE

KUNDESERVICE: 741 00 150 • VERKSTED: 975 11 778 • TALJER: 970 97 333 • KONSTRUKSJON: 906 18 081 • SALG: 926 40 293 • MARKED: 919 09 099